Om NBTF

Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederationen (NBTF) är en samarbete och utbyte mellan fackförbund inom bygg-, trä- och skogsbranscherna i de nordiska länderna.

Federationen har sitt säte i Stockholm. Ordförande är Johan Lindholm från Svenska Byggnadsarbetareförbundet.