Alla inlägg av Christer Wälivaara

Ny politik och ledning för Europeiska Byggnads- och Träarbetarefederationen.

Under två dagar har Europa facket för byggnads- och träarbetare genomfört sin kongress i Warszawa, Polen. Tillsammans representerar EBTF 2 miljoner byggnads- och träarbetare i 34 länder i 76 fackliga organisationer.

EBTF bild tema

Under kongressen har man tagit beslut om ett nytt aktionsprogram för den kommande kongressperioden och det är ett program som med full kraft ska möta vår tids stora utmaningar. Efter år av kriser runt om i Europa och i världen är det dags att utmaningarna möts med breda och långsiktiga investeringar. Den fallerade åtstramningspolitiken måste överges och det är dags att EU och Europa investerar i människor.

Johan EBTF vald

Kongressen har också valt en ny ledning för federationen och det är stark representation från NBTF genom valet av NBTF och Byggnads ordförande Johan Lindholm till uppdraget som första viceordförande. NBTF representeras också av Gunde Odgaard från BAT-kartellet och 3F i uppdraget som ordförande i bryggkommittén. Till ordförande för federationen valdes Dietmar Schäfers som har sin bakgrund i tyska byggfacket IG-BAU.

– I Norden tar vi det för givet att vi har rätten att organisera oss i fackföreningar, men i andra delar av Europa är det långt i från självklart. Våra fackliga vänner möter dagligen regeringar och arbetsgivare som gör allt för att underminera grundläggande mänskliga rättigheter såsom föreningsrätten och rätten att förhandla. I Europa och i världen är det många ser oss i Norden som föregångare, vi har under mycket lång tid haft fri rörlighet mellan våra nordiska länder men den fria rörligheten har byggt på att vi reglerat arbetsmarknaden genom lag och kollektivavtal och genom det etablerat en sund konkurrens som alla tjänar på. Jag lovar att göra vad jag kan under de kommande fyra åren för att utveckla just detta i EU och i Europa tillsammans med fackliga vänner genom EBTF, säger Johan Lindholm.

NBTF kommer under de kommande åren lägga än mer fokus på EU och påverkansarbetet genom EBTF. EU står idag vid ett vägskäl, antingen lär man sig av det som inte har fungerat och tar en annan väg som är bredare och som inkluderar alla. Eller så väljer man att fortsätta öka klyftorna och genom det riskera att hälla bensin på en redan öppen låga. Det är verkligen dags att EU och medlemsländerna inser att investeringar för alla måste gå före neddragningar och åtstramningar av välfärd och sociala trygghetssystem.

– Vi behöver bygga broar mellan varandra inte resa stängsel eller bygga murar. Vi kan aldrig acceptera att vi som arbetare och människor delas in i vi och dom, avslutar Johan Lindholm.