”Det finns inga jobb på en död planet”

Under detta tema samlades fackliga ledare och klimataktivister från hela världen i Paris 14-15 september för att diskutera hur fackföreningsrörelsen kan bidra till en rättvis omställning för att stoppa klimatförändringarna.

”Våra medlemmar drabbas både av klimatförändringar och social orättvisa. Vi måste vara en del av lösningen för att skapa mer hållbara samhällen, stoppa den globala uppvärmningen och samtidigt skapa en mer jämlik värld,” sa GS-fackets och tillika det globala facket BWI:s ordförande Per-Olof Sjöö som var en av talarna på konferensen.

En rättvis omställning innebär dels att vi ställer om till förnybara energikällor och minskar vår energiförbrukning – men också investerar för att skapa nya jobb i hållbara branscher, bygger ut socialförsäkringssystem, stoppar den ny-liberala åtstramningspolitiken, säger nej till frihandelsavtal som slår undan benen för både fackliga rättigheter och viktiga klimatreformer.

Som den kanadensiska författaren Naomi Klein uttryckte det i en videohälsning:

”Om vi ska klara att stoppa klimatförändringarna och rädda mänskligheten från en global uppvärmning på mer än 2 grader kräver det så kraftfulla åtgärder att vi måste ställa om hela vår ekonomi. En sådan omställning skulle gynna arbetstagare och går i linje med vad fackföreningar i alla tider har kämpar för – ett mer jämlikt och mänskligt samhälle.”

Enligt Naomi Klein kan investeringar i förnybara energikällor kan skapa 6-8 gånger fler jobb som om samma summa investeras i fossila bränslen.

”En omställning för att rädda klimatet skulle skapa mängder av nya jobb. Till exempel skulle 2 miljoner nya jobb kunna skapas genom en politik för att rusta upp och klimatanpassa byggnader i EU. Detta är också en av de viktigaste åtgärderna för att minska energiförbrukningen och stoppa utsläppen av växthusgaser” sa Per-Olof Sjöö.

Den filippinska fackföreningsledaren Josua Mata från den filippinska fackföreningen Sentro talade om hur arbetare på Filippinerna redan drabbas av de ständigt återkommande naturkatastrofer som är ett resultat av klimatförändringarna.

”Fackföreningar borde se detta som en av deras viktigaste utmaningar. Vår enda chans att lyckas är om vi lyckas bilda en bred och stark rörelse för att stoppa klimatförändringarna och bygga ett mer rättvist samhälle,” sade han.

Deltog gjorde också den franska utrikesministern Laurent Fabius, som senare i år kommer att vara värd när världens ledare träffas vid FN:s stora klimatmöte COP21 i Paris i december. Världsfacket ITUC:s ordförande Sharan Burrow passade på att framföra fackföreningsrörelsens krav inför detta möte:

  1. Att världens regeringar ska åta sig att införa ambitiösa konkreta åtgärder för att för att minska utsläppen tillräckligt mycket för att hålla jordens medeltemperatur under 2 grader.
  1. Komma överens om att fullfölja sina åtaganden att stödja utvecklingsländer i omställningsprocessen och bidra med finansiell hjälp till de länder som drabbas värst men bidragit minst till utsläppen av växthusgaser (tidigare har regeringarna lovat att mobilisera 100 miljarder US-dollar fram till 2020, nu behövs en konkret handlingsplan för hur dessa pengar ska betalas ut)
  1. Att regeringarna åtar sig att säkra en rättvis omställning för arbetstagare. En grön omställning av industrin som också tar arbetstagares rättigheter i hänsyn. En av de viktigaste åtgärderna blir att säkra försörjningen för arbetstagare som arbetar med utvinning av fossila bränslen och i andra utsläpps-tunga branscher.