Ny rapport: Fackföreningar måste ta upp kampen mot klimatförändringarna

FN: s klimatpanel, IPCC, släppte sin femte utvärderingsrapport under hösten 2014. Den mest anmärkningsvärda förändringen är användningen av ordet “oåterkallelig”. I den senaste rapporten nämns ordet 31 gånger, mot att knappt ha förekommit alls i tidigare rapporter. Det är världens forskares sätt att tala om för oss att det börjar bli mycket hög tid att göra något åt klimathotet.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något och vi är helt övertygade om att facket och dess medlemmar har en central roll att spela, för att bidra till ett bättre klimat och en hållbarare planet för alla.

Den fackliga rörelsen har en unik och central roll i utvecklingen av strategier för att ta itu med både klimatproblemen och de sociala orättvisorna, som riskerar att bli ännu mer sammanflätade kriser än de redan är. Rätt utformade klimatinvesteringar, att bygga och bygga om våra samhällen i hållbar riktning, skulle inte bara lindra klimatkrisen och de sociala orättvisorna, utan de skulle också kunna hjälpa oss ur den ekonomiska kris med hög arbetslöshet som många länder nu genomlider.

Tillsammans med globala och europeiska facket för byggnads- och träarbetare BWI och EFBWW har NBTF tagit fram förslag på åtgärder med utgångspunkt ifrån ett arbetstagarperspektiv.

NFBWW Climate position Swedish