Brotten mot arbetares rättigheter ökar i Europa

RightsIndex-ITUC
Hot, våld, mord och andra övergrepp mot fackligt aktiva ökar runt om i världen. Det visar Världsfackets nya rapport. I Europa har den största försämringen skett men Finland och Norge ligger i topp när det gäller att respektera arbetares rättigheter.

De länder som rankas som värst i Världsfacket ITUC:s nya rapport är bland andra Qatar, Förenade Arabemiraten och Saudiarabien. I dessa länder arbetar hundratusentals migranter under slavliknande förhållanden och helt utan fackliga rättigheter.

– Rapporten stärker vår bild av att Gulfstaterna är värst. Om man inte tar bort kafalasystemet, som är en form av modernt slaveri, kan arbetarna där varken få frihet eller grundläggande rättigheter, säger Världsfackets ordförande Sharan Burrow till tidningen Arbetet.

Genom NBTF:s solidaritetsfond ger de nordiska bygg- och träfacken stöd till fackföreningar i flera av de länder där situationen för arbetstagare är som sämst.

I till exempel Qatar och de centralasiatiska länderna stöder NBTF det globala facket BWI:s arbete för migrantarbetares rättigheter och i Sydkorea det koreanska byggfackets kampanj för bättre villkor vid bygget inför vinter-OS 2014.

10-worst-ITUC

Rapporten visar också att Europa är den region i världen där den största försämringen skett, bland annat på grund av den ekonomiska krisen och den anti-fackliga åtstramningspolitik som flera länder fört. I bland annat Spanien och Grekland har strejkande arbetare utsatts för godtyckliga gripanden.

Samtliga nordiska länder hamnar däremot i kategorin ”oregelbundna kränkningar”, vilket innebär att arbetares rättigheter trots att övergrepp förekommer har ett relativt starkt skydd.

Norge och Finland räknas dessutom bland de fem länder i världen som är allra bäst på att respektera arbetares rättigheter tillsammans med Nederländerna, Österrike och Uruguay.