Stoppa attackerna mot facket i Sydkorea

3,000 medlemmar i koreanska byggfacket KCWU demonstrerade under söndagen mot regeringens attacker mot fackligt aktiva

Förtrycket mot facken i Sydkorea hårdnar. I torsdags greps dess ordförande i en massiv polisinsats efter att ha demonstrerat mot en ny lag som ska göra det lättare att ge anställda sparken.

De senaste veckorna har facken lett stora demonstrationer i huvudstaden Seoul mot försämringar i anställningstryggheten. Den konservativa president Park Geun-Hye, dotter till den forne diktatorn Park Chung-Hee, försöker med alla metoder stoppa den stora proteströrelsen.

Hundratals medlemmar och fackligt aktiva har arresterats eller gömmer sig just nu för polisen. På morgonen torsdagen den 10e december arresterades Han-Sang gyun som är president för det fria facket KCTU efter att i veckor ha sökt skydd i ett buddistiskt tempel. När han till slut gav upp och lämnade templet stod över 1 000 poliser utanför och väntade på att arrestera honom.

– Vi kämpar mot en lag som kommer göra det lättare för företag att sparka sina anställda, och för detta har regeringen gjort mig till den mest eftersökta mannen i landet. Jag kommer att fortsätta kämpa mot denna reform från fängelset om så behövs, sa Han-Sang gyun vid en presskonferens innan gripandet.

Byggfacket KCWU demonstrerar utanför åklagarmyndigheten i Seoul
Byggfacket KCWU demonstrerar utanför åklagarmyndigheten i Seoul

De sydkoreanska facken har nu kallat på omvärldens hjälpt för att sätta stopp för arresteringarna. De svenska förbunden Byggnads, GS-facket, Elektrikerna, Unionen, Målareförbundet och SEKO skickade under torsdagen ett gemensamt protestbrev till regeringen via Sydkoreas ambassad i Stockholm.

”Vi kräver att ni omedelbart friar Han Sang-gyun och alla andra som arresterats för att ha deltagit i protesterna samt upphör med attackerna på föreningsfriheten och mötesfriheten i ert land,” skriver facken i brevet adresserat till Sydkoreas president Park Geun-Hye.

Trots stor ekonomisk framgång är villkoren på den sydkoreanska arbetsmarknaden mycket dåliga, inte minst inom den stora byggbranschen där lönerna låga och säkerheten dålig. I snitt dör två byggnadsarbetare varje dag på jobbet i Sydkorea enligt statistik från byggfacket KFCITU.

Skriv på de globala fackens protestbrev för att stoppa regeringens attacker mot koreanska fackföreningar på LabourStart

Läs mer på BWI’s hemsida

Solidaritetsaktion från Bygg- och träfacket BWTUC i Kambodja
Solidaritetsaktion från Bygg- och träfacket BWTUC i Kambodja
LO:s internationella kommitté i Sverige
LO:s internationella kommitté i Sverige
Hong Kongs fria fackförening HKCTU
Hong Kongs fria fackförening HKCTU
Filippinska facket NUBCW
Filippinska facket NUBCW
SINTRACONST-ES i Brasilien
SINTRACONST-ES i Brasilien

Ny politik och ledning för Europeiska Byggnads- och Träarbetarefederationen.

Under två dagar har Europa facket för byggnads- och träarbetare genomfört sin kongress i Warszawa, Polen. Tillsammans representerar EBTF 2 miljoner byggnads- och träarbetare i 34 länder i 76 fackliga organisationer.

EBTF bild tema

Under kongressen har man tagit beslut om ett nytt aktionsprogram för den kommande kongressperioden och det är ett program som med full kraft ska möta vår tids stora utmaningar. Efter år av kriser runt om i Europa och i världen är det dags att utmaningarna möts med breda och långsiktiga investeringar. Den fallerade åtstramningspolitiken måste överges och det är dags att EU och Europa investerar i människor.

Johan EBTF vald

Kongressen har också valt en ny ledning för federationen och det är stark representation från NBTF genom valet av NBTF och Byggnads ordförande Johan Lindholm till uppdraget som första viceordförande. NBTF representeras också av Gunde Odgaard från BAT-kartellet och 3F i uppdraget som ordförande i bryggkommittén. Till ordförande för federationen valdes Dietmar Schäfers som har sin bakgrund i tyska byggfacket IG-BAU.

– I Norden tar vi det för givet att vi har rätten att organisera oss i fackföreningar, men i andra delar av Europa är det långt i från självklart. Våra fackliga vänner möter dagligen regeringar och arbetsgivare som gör allt för att underminera grundläggande mänskliga rättigheter såsom föreningsrätten och rätten att förhandla. I Europa och i världen är det många ser oss i Norden som föregångare, vi har under mycket lång tid haft fri rörlighet mellan våra nordiska länder men den fria rörligheten har byggt på att vi reglerat arbetsmarknaden genom lag och kollektivavtal och genom det etablerat en sund konkurrens som alla tjänar på. Jag lovar att göra vad jag kan under de kommande fyra åren för att utveckla just detta i EU och i Europa tillsammans med fackliga vänner genom EBTF, säger Johan Lindholm.

NBTF kommer under de kommande åren lägga än mer fokus på EU och påverkansarbetet genom EBTF. EU står idag vid ett vägskäl, antingen lär man sig av det som inte har fungerat och tar en annan väg som är bredare och som inkluderar alla. Eller så väljer man att fortsätta öka klyftorna och genom det riskera att hälla bensin på en redan öppen låga. Det är verkligen dags att EU och medlemsländerna inser att investeringar för alla måste gå före neddragningar och åtstramningar av välfärd och sociala trygghetssystem.

– Vi behöver bygga broar mellan varandra inte resa stängsel eller bygga murar. Vi kan aldrig acceptera att vi som arbetare och människor delas in i vi och dom, avslutar Johan Lindholm.

”Det finns inga jobb på en död planet”

Under detta tema samlades fackliga ledare och klimataktivister från hela världen i Paris 14-15 september för att diskutera hur fackföreningsrörelsen kan bidra till en rättvis omställning för att stoppa klimatförändringarna.

”Våra medlemmar drabbas både av klimatförändringar och social orättvisa. Vi måste vara en del av lösningen för att skapa mer hållbara samhällen, stoppa den globala uppvärmningen och samtidigt skapa en mer jämlik värld,” sa GS-fackets och tillika det globala facket BWI:s ordförande Per-Olof Sjöö som var en av talarna på konferensen.

En rättvis omställning innebär dels att vi ställer om till förnybara energikällor och minskar vår energiförbrukning – men också investerar för att skapa nya jobb i hållbara branscher, bygger ut socialförsäkringssystem, stoppar den ny-liberala åtstramningspolitiken, säger nej till frihandelsavtal som slår undan benen för både fackliga rättigheter och viktiga klimatreformer.

Som den kanadensiska författaren Naomi Klein uttryckte det i en videohälsning:

”Om vi ska klara att stoppa klimatförändringarna och rädda mänskligheten från en global uppvärmning på mer än 2 grader kräver det så kraftfulla åtgärder att vi måste ställa om hela vår ekonomi. En sådan omställning skulle gynna arbetstagare och går i linje med vad fackföreningar i alla tider har kämpar för – ett mer jämlikt och mänskligt samhälle.”

Enligt Naomi Klein kan investeringar i förnybara energikällor kan skapa 6-8 gånger fler jobb som om samma summa investeras i fossila bränslen.

”En omställning för att rädda klimatet skulle skapa mängder av nya jobb. Till exempel skulle 2 miljoner nya jobb kunna skapas genom en politik för att rusta upp och klimatanpassa byggnader i EU. Detta är också en av de viktigaste åtgärderna för att minska energiförbrukningen och stoppa utsläppen av växthusgaser” sa Per-Olof Sjöö.

Den filippinska fackföreningsledaren Josua Mata från den filippinska fackföreningen Sentro talade om hur arbetare på Filippinerna redan drabbas av de ständigt återkommande naturkatastrofer som är ett resultat av klimatförändringarna.

”Fackföreningar borde se detta som en av deras viktigaste utmaningar. Vår enda chans att lyckas är om vi lyckas bilda en bred och stark rörelse för att stoppa klimatförändringarna och bygga ett mer rättvist samhälle,” sade han.

Deltog gjorde också den franska utrikesministern Laurent Fabius, som senare i år kommer att vara värd när världens ledare träffas vid FN:s stora klimatmöte COP21 i Paris i december. Världsfacket ITUC:s ordförande Sharan Burrow passade på att framföra fackföreningsrörelsens krav inför detta möte:

  1. Att världens regeringar ska åta sig att införa ambitiösa konkreta åtgärder för att för att minska utsläppen tillräckligt mycket för att hålla jordens medeltemperatur under 2 grader.
  1. Komma överens om att fullfölja sina åtaganden att stödja utvecklingsländer i omställningsprocessen och bidra med finansiell hjälp till de länder som drabbas värst men bidragit minst till utsläppen av växthusgaser (tidigare har regeringarna lovat att mobilisera 100 miljarder US-dollar fram till 2020, nu behövs en konkret handlingsplan för hur dessa pengar ska betalas ut)
  1. Att regeringarna åtar sig att säkra en rättvis omställning för arbetstagare. En grön omställning av industrin som också tar arbetstagares rättigheter i hänsyn. En av de viktigaste åtgärderna blir att säkra försörjningen för arbetstagare som arbetar med utvinning av fossila bränslen och i andra utsläpps-tunga branscher.

Stop the attack on collective bargaining rights in Finland!

STOP

NBTF strongly condemns the decision by the Finnish government to cut pay and benefits negotiated through collective bargaining.

We call on all unions to show solidarity support to the Finnish trade union movement by sending letters of support.

On the 9th of September the Finnish government announced a series of austerity measures such as cutting compensation for overtime, weekend and night work, reducing annual leave, sick pay and eliminating two national holidays.

The Finnish unions will gather for a mass demonstration on the 18th of September.

Send your solidarity messages to the Building and Wood Workers’ International (BWI) at info@bwint.org and they will forward it to the Finnish unions: Rakennusliitto (Finnish Construction Trade Union), Puulitto (Wood Workers’ Union), Sähköalojen ammattiliitto, and Pro (Trade Union Pro).

You can also show your support by signing this petition launched by SAK – the Central Organisation of Finnish Trade Unions (in Finnish)

Read the Solidarity Letter from NBTF here:

SUOMI

SVENSKA

 

Ny rapport: Fackföreningar måste ta upp kampen mot klimatförändringarna

FN: s klimatpanel, IPCC, släppte sin femte utvärderingsrapport under hösten 2014. Den mest anmärkningsvärda förändringen är användningen av ordet “oåterkallelig”. I den senaste rapporten nämns ordet 31 gånger, mot att knappt ha förekommit alls i tidigare rapporter. Det är världens forskares sätt att tala om för oss att det börjar bli mycket hög tid att göra något åt klimathotet.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något och vi är helt övertygade om att facket och dess medlemmar har en central roll att spela, för att bidra till ett bättre klimat och en hållbarare planet för alla.

Den fackliga rörelsen har en unik och central roll i utvecklingen av strategier för att ta itu med både klimatproblemen och de sociala orättvisorna, som riskerar att bli ännu mer sammanflätade kriser än de redan är. Rätt utformade klimatinvesteringar, att bygga och bygga om våra samhällen i hållbar riktning, skulle inte bara lindra klimatkrisen och de sociala orättvisorna, utan de skulle också kunna hjälpa oss ur den ekonomiska kris med hög arbetslöshet som många länder nu genomlider.

Tillsammans med globala och europeiska facket för byggnads- och träarbetare BWI och EFBWW har NBTF tagit fram förslag på åtgärder med utgångspunkt ifrån ett arbetstagarperspektiv.

NFBWW Climate position Swedish

Letter to UK Government on Anti-Trade Union Bill

To: the Minister of State for Employment of the UK Government

The European Federation of Building and Woodworkers, the Building and Woodworkers International and the Nordic Federation of Building and Woodworkers urge the UK Government to withdraw draft legislation which undermines fundamental rights and the right to organize and take industrial action

Dear Rt Hon Sajid Javid MP,

The European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW), the Building and Woodworkers International (BWI) and the Nordic Federation of Building and Woodworkers (NFBWW) would like to express our strong opposition to the UK Government’s Trade Union Bill, to be discussed in the Parliament in the autumn of 2015. If approved, the Bill will severely restrict trade union rights, the freedom of association, and the right to take part in industrial action, as laid down in international laws and Conventions of the ILO, as well as in the European Convention of Human Rights and the European Social Charter of the Council of Europe. The EFBWW, the BWI and the NFBWW strongly support the UK trade unions in their opposition to the Bill.

The right to bargain collectively and the right to take industrial action are intimately interlinked and form part of the concept of freedom of association, a right which is a fundamental prerequisite for trade unions to be able to bargain on behalf of the workers they represent. The proposed Bill risks to undermine industrial relations in the UK, making it more difficult to achieve settlements through bargaining, thus creating a more conflictual labour market in the UK, which is contrary to the said aims of the proposed Bill.

The EFBWW, the BWI and the NFBWW are particularly astounded by the removal of legal restrictions prohibiting temporary agency workers from being employed to replace striking workers during a dispute, the increasing thresholds for ballot turnout required for any lawful industrial action, the requirement to provide the employer with 14 days advanced notice of any industrial action, and the duty to provide a detailed “proposed plan of action” to the employer, the criminalisation of picketing and demonstrations in support of any dispute, the criminalisation of “intimidation” and the use of social media to progress industrial action, a requirement to provide 14 days’ notice of any social media postings relating to any dispute, and the removal of paid facility time for workers’ representatives, including health and safety representatives, to carry out their functions in protecting workers’ interests.

Strong and independent trade unions, able to bargain collectively, form part of a democratic society, and are fundamental for creating a labour market and an industrial model which promotes social dialogue, workers’ rights, market innovations and competitiveness. In the EU of today, Member States with the highest participation in trade unions and the strongest protection of trade union rights are at the same time ranked among the most competitive countries in the world.

The proposed Bill will not only breach international Conventions and laws of the ILO, the EU and the Council of Europe, but will also fundamentally undermine the UK industrial model, thus creating inferior conditions for employment, growth and prosperity.

The EFBWW, the BWI and the NFBWW urge the UK Government to withdraw the proposed Bill which undermines human and trade union rights, and instead call on the UK Government to position the UK among countries which support and facilitate social dialogue in the labour market, and which aim to create growth and employment with decent working conditions.

Yours sincerely,

Domenico Pesenti President EFBWW

Sam Hägglund, General Secretary EFBWW

Per Olof Sjöö, President BWI

Ambet Yuson, General Secretary BWI

Johan Lindholm, President NFBWW

Christer Wälivaara, General Secretary NFBWW

Stå upp för arbetarnas rättigheter i Kambodja

Debattartikel publicerad 13 juli på SvD Debatt:

Kambodjanska byggfacket BWTUC demonstrerar foto: BWTUC
Kambodjanska byggfacket BWTUC demonstrerar.                                                                   Foto: BWTUC
Medan svenska företag gör miljardvinster sliter arbetare hos deras leverantörer i Kambodja för löner som inte går att leva på. Nu tänker landets regering införa en lag som förbjuder fackföreningar att ställa krav på bättre arbetsvillkor. Vi vill att svenska företag som H&M och Ikea med produktion i Kambodja står upp för rätten att organisera sig och kräver att lagförslaget dras tillbaka, skriver flera fackförbund gemensamt.

De senaste veckorna har hundratals textilarbetare svimmat på grund av utmattning. Trots arbetsdagar på upp till 14 timmar räcker lönen ofta inte ens till för att kunna äta sig mätt. Också i den växande byggbranschen, liksom i skogs-, trä- och möbelindustrin är villkoren mycket dåliga och säkerheten usel. Enligt internationella arbetsorganisationen ILO dör ungefär fyra människor varje dag på sina jobb i Kambodja, de flesta på byggarbetsplatser och i tegeltillverkningen.

Samtidigt växer missnöjet och de senaste åren har en bred rörelse för levnadslöner och social rättvisa växt fram. Allt fler organiserar sig och har kunnat förbättra sina löner och villkor.

Nu vill regeringen tysta de fackföreningar och andra organisationer som kämpar mot orättvisorna. Ett nytt lagförslag förbjuder fackföreningar att ”ta ställning politiskt”. Detta innebär att det blir straffbart för facken att kritisera regeringen och till exempel kräva högre minimilöner eller bättre arbetsmarknadslagar.

Enligt förslaget måste alla fackförbund också registreras och godkännas av myndigheterna för att få fortsätta finnas. Detta är ett klart brott mot FN-organet ILO:s konvention om förenings- och organisationsfrihet som Kambodja åtagit sig att följa.

Det är också en farlig väg för det kambodjanska samhället att gå. Till och med Internationella Valutafonden IMF visar i en rapport på sambandet mellan en låg facklig organisering och hög ojämlikhet. Ojämlikheten leder i sin tur till lägre och mindre hållbar tillväxt. En hög ojämlikhet skapar även större social oro, vilket redan skett i Kambodja med förödande resultat. Förra året sköts fem arbetare till döds vid en demonstration för högre löner.

Bakom den kambodjanska regeringens försök att tysta fackföreningsrörelsen ligger troligtvis oron att de utländska företagen ska försvinna när kraven på högre löner växer. Svenska företag måste därför gå före och visa att de är beredda att börja betala levnadslöner och förbättra villkoren för arbetare hos sina underleverantörer.

Företag som Ikea och H&M har tack vare sin storlek en enorm makt att påverka. H&M är till exempel en av de allra största investerarna och den enskilt största europeiska köparen av kläder som producerats i landet, och var i juni ett av de företag som i ett öppet brev till regeringen protesterade mot det som nu sker i Kambodja. Om alla svenska företag gjorde gemensam sak och tog tydligare ställning för arbetsrätten skulle det kunna ge positiva effekter på hela arbetsmarknaden.

De måste göra klart att de inte accepterar inskränkningar i organisationsfriheten. Enligt OECD-ländernas gemensamma riktlinjer för multinationella företag har de en skyldighet att garantera fackliga rättigheter för alla anställda i sina leverantörsled.

Vi kräver idag att alla svenska företag som har verksamhet i Kambodja offentligt går ut och ställer krav på regeringen att ta tillbaka det anti-fackliga lagförslaget. Vi vill också se tydliga handlingsplaner för hur företagen ska säkerställa att anställda hos deras underleverantörer i Kambodja åtnjuter fackliga rättigheter, schysta arbetsvillkor och löner som går att leva på.

Utan fria fackföreningar blir arbetarna i Kambodja chanslösa – det är dags att agera nu!

Mikael Johansson, ordförande i Målareförbundet och Svenska bygg och träfacken (SBTF)

Per-Olof Sjöö, ordförande, GS-facket och globala facket BWI (Building and Wood Workers’ International)

Kristina Henschen, kanslichef, Union to Union

Johan Lindholm, ordförande, Byggnads

Jonas Wallin, ordförande, Elektrikerna

Peter Hellberg, första viceordförande, Unionen

Janne Rydén, ordförande, SEKO

Christer Wälivaara, generalsekreterare, Nordiska byggnads och träarbetarefederationen (NBTF)

Brotten mot arbetares rättigheter ökar i Europa

RightsIndex-ITUC
Hot, våld, mord och andra övergrepp mot fackligt aktiva ökar runt om i världen. Det visar Världsfackets nya rapport. I Europa har den största försämringen skett men Finland och Norge ligger i topp när det gäller att respektera arbetares rättigheter.

De länder som rankas som värst i Världsfacket ITUC:s nya rapport är bland andra Qatar, Förenade Arabemiraten och Saudiarabien. I dessa länder arbetar hundratusentals migranter under slavliknande förhållanden och helt utan fackliga rättigheter.

– Rapporten stärker vår bild av att Gulfstaterna är värst. Om man inte tar bort kafalasystemet, som är en form av modernt slaveri, kan arbetarna där varken få frihet eller grundläggande rättigheter, säger Världsfackets ordförande Sharan Burrow till tidningen Arbetet.

Genom NBTF:s solidaritetsfond ger de nordiska bygg- och träfacken stöd till fackföreningar i flera av de länder där situationen för arbetstagare är som sämst.

I till exempel Qatar och de centralasiatiska länderna stöder NBTF det globala facket BWI:s arbete för migrantarbetares rättigheter och i Sydkorea det koreanska byggfackets kampanj för bättre villkor vid bygget inför vinter-OS 2014.

10-worst-ITUC

Rapporten visar också att Europa är den region i världen där den största försämringen skett, bland annat på grund av den ekonomiska krisen och den anti-fackliga åtstramningspolitik som flera länder fört. I bland annat Spanien och Grekland har strejkande arbetare utsatts för godtyckliga gripanden.

Samtliga nordiska länder hamnar däremot i kategorin ”oregelbundna kränkningar”, vilket innebär att arbetares rättigheter trots att övergrepp förekommer har ett relativt starkt skydd.

Norge och Finland räknas dessutom bland de fem länder i världen som är allra bäst på att respektera arbetares rättigheter tillsammans med Nederländerna, Österrike och Uruguay.